محل برگزاری همایش: مجتمع فرهنگی رفاهی شهید کسایی

ضمن خوش آمد گویی به میهمانان محترم، توجه شرکت کنندگان محترم در اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران را به آدرسهای زیر برای رسیدن به محل برگزاری همایش ،جلب مینماییم:

* با توجه به نقشه های زیر برای دسترسی به محل برگزاری همایش از این آدرسها استفاده فرمایید:

1- اگر با اتوبوس به تبریز تشریف خواهید آورد:
محل برگزاری، تقریبا روبروی ترمینال مسافربری تبریز میباشد. کافی است پس از پیاده شدن در ترمینال، سوار تاکسی شده و به مسیر غرب به شرق اتوبان شهید کسایی (آزاد راه کنار گذر جنوبی) بروید. حدد 50 متر بعد از ورود به اتوبان، در کنار آن تابلوی مجتمع فرهنگی رفاهی شهید کسایی را خواهید دید.

2-اگر با خودروی شخصی از مسیر تهران وارد تبریز میشوید:
پس از ورود به کنار گذر جنوبی (اتوبان شهید کسایی) از خروجی "ترمینال اتوبوسرانی تبریز" خارج و به لاین غرب به شرق اتوبان بروید. حدود 50 متر بعد از ورود به اتوبان، در کنار آن ورودی و تابلوی مجتمع فرهنگی رفاهی شهید کسایی نمایان میگردد.

3- اگر با خودرو شخصی از مسیر جاده آذرشهر وارد تبریز میگردید:
در حدود 100 متر پس از "خروجی ترمینال مسافربری" ، مجتمع فرهنگی رفاهی شهید کسایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در سمت راست اتوبان قرار دارد.

4-- اگر با قطار یا هواپیما وارد تبریز می  شوید، بعد از پیاده شده در ایستگاه راه آهن تبریز و یا فرودگاه تبریز، با گرفتن تاکسی و دادن آدرس ترمینال تبریز، وارد اتوبان شهید کسائی تبریز شده و حدود 100 متر بعد از ترمینال که در سمت چپ اتوبان واقع شده است، تابلو مجتمع فرهنگی و رفاهی شهید کسائی را درسمت راست اتوبان مشاهده خواهید کرد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی