تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
1395-12-17

با توجه به درخواست مکرر جمعی از محققین و دانشجویان محترم، مهلت ارسال چکیده مقالات همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران تا تاریخ 30 اسفند 95 تمدید گردید.