1. تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات کامل
مهلت ارسال مقالات کامل همایش تمدید شد
2. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
مهلت ارسال مقالات کامل تا 15 خرداد ماه 96 تمدید گردید.
3. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
4. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
به اطلاع محققان و دانشجویان ارجمند می رساند، مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ پانزده اسفند تمدید گردید.
5. اولین فراخوان
6. برگزاری همایش
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسبارن در تاریخ 14-13 تیر 1396 در شهر تبریز و جنگلهای ارسباران برگزارخواهد شد.